1. Anasayfa
  2. Yapı Fiyatları

Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Taraflar Kimlerdir?

Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Taraflar Kimlerdir?
0

Toplumda konut karşılığı inşaat sözleşmeleri olarak da bilinen kota karşılığı inşaat sözleşmeleri mal sahibinin mal kotasını devretmeyi ve müteahhidin parçaları bağımsız olarak inşa etmeyi ve bir veya birkaçını mülke teslim etmeyi taahhüt ettiği sözleşmelerdir. Arsa paylaşımı karşılığında inşaat sözleşmeleri, örneğin aşağıdaki gibi çözülmesi uzun yıllar süren hukuki uyuşmazlıklara yol açabilir. Bir arsa payı için bir inşaat sözleşmesi, her iki tarafa da borç yükleyen iki tür karma bir sözleşmedir.

Mal sahibinin kat mülkiyeti paylarını devretme yükümlülüğü esasen satın alma sözleşmesinin asli eylemi ise bağımsız bölümlerin müteahhit tarafından hazırlanarak mal sahibine teslim edilmesi, eser sözleşmesinin asli ifasıdır. Dolayısıyla bu tür sözleşmelere ilişkin hukuki konularda hangi hukukun nasıl uygulanacağı sorusu gündeme gelebilir. Özel durumda, iş sözleşmeleri ve satış sözleşmeleri için yasal hükümler ve uygulama hükümleri kullanılır. 

Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Taraflar Kimlerdir? 

İş sözleşmeleri ile satış sözleşmelerinin tabi olduğu kurallar arasında çelişki olması halinde, davayı edep ve hakkaniyete göre inceleyecek olan hâkim tarafından karar verilmelidir. Uyuşmazlık ve davalara yol açabilecek bu boşlukları doldurmak için emsal teşkil eden Yargıtay kararları, kimi zaman adaletin tecelli edip etmediği konusunda tartışmalara yol açsa da kimi zaman ışık tutan bir rehber niteliğindedir.

arsa karşılığı i̇nşaat sözleşmelerinde taraflar kimlerdir? 1

Aynı zamanda müteahhit sadece sözleşme kapsamında arsa sahibine devredilecek bağımsız bölümleri devretmesi mazur görülmez, mimari tasarımlara ve inşaat mühendisliği projelerine uygun bir çalışma yapılmalıdır. Kazılan arazi için gerekli teknik şartnameler ve İdari prosedürler gerçekleştirilir. Mülkün bir payına karşı bağımsız bir bölümün kurulması için sözleşme ortakları mülk sahibi ve yüklenicidir.  

İnşaat Sözleşmesi Koşulları 

Uygulamada bu sözleşmelerin konut karşılığı yapı sözleşmesi, yapı ve yapı satın alma vaadi sözleşmesi, ortak mülkiyete karşı konut sözleşmesi gibi farklı tanımları olmakla birlikte, müteahhidin yapacağı geliştirmede mülk sahibine vereceği görevler vardır. Kendisine devredilecek mülkün bir kısmı karşılığında mülkiyet paylarını devralır. Bağımsız bölümler olduğu için bu tür sözleşmelere “arazi bölünmesine karşı bölümler kurulması sözleşmesi” demek daha doğru olur.

 Bu sözleşme ile girişimci, mülk üzerinde çok katlı bir bina inşasını üstlenir ve mülk sahibi daha önce bir mülkün mülkiyeti karşılığında girişimciye mülkün belirli bir bölümünü izin vermeyi taahhüt eder. Bu tür sözleşmelerin akdedilmesinin başlıca sebepleri, maliklerin bina inşa edecek maddi güce sahip olmaması veya eski bina yerine arsaları üzerine çok katlı bina yaptırarak birden fazla bağımsız bölüme sahip olmak istemeleridir. 

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir