1. Anasayfa
  2. Yapı Fiyatları

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?
Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?
0

Kiracının tahliye davasının ne kadar süreceği sorusunun cevabı hukuk hizmetlerinden yararlanılıp yararlanılmadığına göre değişebilmektedir. Mahkemenin hedefi kiralamaların sonuçlandırılması için 300 gündür. Bu süre içerisinde hukuk hizmetlerinden yararlanıldığında karar verilebilirken, hukuk hizmetlerinden yararlanılmadığında bu süre 1 ile 1,5 yıl arasında değişmektedir. Kendisinin, varislerinin veya soyundan gelen birinin konut ihtiyacı için tahliye davası 2 ila 3 ay içinde tamamlanır. Kiracı tahliye sürecinde ev sahibi ile aynı haklara sahiptir.

Bu haklar için iki özel durum vardır. Kiralanan binanın kullanım işlevini yerine getirememesi durumunda, malikin sözleşmenin erken feshini talep etmesi halinde kiracılar yapmış oldukları kira sözleşmesini feshederek mülkü tahliye edebilirler. Tahliye ihbarnamesine göre kiracılara tanınan 15 günlük süre içinde tahliye işlemi gerçekleşmezse, ev sahibinin iyi niyetine bağlı olarak kiracılara belirli bir süre verilebilir. 

Kiracı Tahliye Davası İçin Mahkemeye Başvuruda Bulunma 

15 günlük sürenin dolması ve ev sahibinin ek süre tanımaması halinde, ihraç kararına rağmen evden çıkmayan kiracı için ev sahiplerinin kanunen bağlayıcı mahkeme kararına istinaden icra dairesine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu kadar uzun bir süreçte kira tahliye davasının ne kadar süreceği de merak edilen bir konu ve sorudur.

kiracı tahliye davası ne kadar sürer? 1

Böylece tahliye sürecinin süresi, sürecin aşamaları, incelenmesi ve kanunun davalıya verdiği sürenin beklenmesi ile hakların tanınması, sürecin tamamlanmasında şeffaflığı ifade edecektir. Ev sahibinin belirttiği gibi kiracım kiramı ödemiyor, bu kadar uzun sürmesi normal mi? Bu tür beyanlar şeklindeki konuşmalar objektif olarak değerlendirilirse, hukukun üstünlüğünün vatandaşlarına tanıdığı hakların tanınması ve kullanılması vazgeçilmez bir unsurdur. 

Tahliye Davası Aşamaları ve Süreleri 

Tahliye durumunda, duruşmanın ikinci aşaması, başvuru aşamasının dosyalanması ve tamamlanması, duruşma öncesi duruşma aşaması, eksik delillerin sunulması ve toplanmasıdır. Davanın en önemli aşamasında ve artık kararın netleşeceği soruşturma aşamasında, kararın verildiği, tanık dinleme, soruşturma ve bilirkişi görüşü gibi diğer işlemlerin yürütüldüğü aşama var. Karar verildikten sonra gerekçeli kararın yazıldığı ve hâkim onayının verildiği aşamadır.

Duruşma süresi, ihraç başvurusunun yapılması, başvuru tutanaklarının hazırlanması, başvurunun karşı tarafa tebliği, başvuruya cevap verilmesi ve ön incelemenin bildirilmesi ile birlikte 111 gündür. Sınır dışı etme dosyasının ön duruşma ile tamamlanmasından sonra, eksik delillerin toplanması ve ikinci duruşmanın yapılması için son tarih 60 gündür.  Karar, toplanan delillere, tanıkların ifadelerine ve bilirkişi görüşüne göre verilir. Bu aşamanın süresi 250 gündür. 

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir