1. Anasayfa
  2. Yapı Fiyatları

Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır?

Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır?
0

İmar planı yapılmış bir alanda yapımı olacak bir yapının inşaatına başlamak için kanun ve yönetmenliğin tanıdığı istisnalar haricinde yapı ruhsatı alınması şarttır. Yapı ruhsatı alınmadan hiçbir yapının inşaatını başlanılması mümkün değildir. Yapı karada ve suda daimi ya da muhakkak resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunlara ilave değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteahhit tesisler olarak bilinir. İnşaatın ilk aşaması olan hafriyat işlemine dahi yapı ruhsatı alınmadan başlama yapılamaz.

Yapı Ruhsatı Müracaatından İlk Önce Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Ruhsat almadan evvel yapı sahibi ya da vekillerince bağlı bulunan tapu ve kadastro müdürlükleri ve alakalı belediyelere başvuru yaparak aplikasyon tutanağı alınır. Röperli kroki, raporlu kroki, yoksa ebatlı kroki ya da imar durumunu gösteren çapın ve yol kodu tutanağı ile parselin kanal kodu tutanağı kanal bağlantısının hangi nokta ve kodlarda gerçekleşeceğini göstermiş olan belgenin alınması gerekir. Alakalı idarece imar planı yapımına veri teşkil edecek olan jeolojik ya da jeoteknik etüt raporunun parselin bulunmuş olduğu alanı da kapsayan bölümü parsel sahibine verilmiş olur. Alakalı mühendisler tarafından bu bilgilere göre parsele ilişkin zemin etüt raporu hazırlama işlemi gerçekleşir.

Yapı Ruhsatı Alabilmek İçin Belediyelere Verilecek Olan Belgeler Nelerdir?

Yapı ruhsatı müracaat dilekçesi istenen belgeler arasında yer alır. Fenni sorumlunun sorumluluklarını üstlendiğini dair taahhütname olması gerekir. Aynı zamanda tapu kayıt örneği ya da sureti takbis ‘den  kendisi de temin edebilmesi söz konusudur. İşlemleri vekil aracılığı ile yapılıyor ise gerektiğinde özellikle hisseli arsalarda işlemi devam ettirene vekalet muvafakat verilmesi gerekir.

Mimar projesi statik proje elektrik mekanik tesisat projeleri çevre ve peyzaj projeleri yol ve alt yapı katılım payı ödendiğine dair belgeler gereklidir. Bunların beraberinde teknik kontrol için talep edilen diğer belgeler gerekli görüldüğünde verilir. Yapı ruhsatı alma şartları İmar Kanunu madde 22’de açıklanmış bulunuyor. Kanunumuzun sistematiğine göre yapı ruhsatı alabilmek için valilik belediye bürolarına yapı sahipleri ya da kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilmesi gerekir.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir