1. Anasayfa
  2. Yapı Fiyatları

Bir Ev Ruhsatı Ne Kadar Sürede Çıkar? 

Bir Ev Ruhsatı Ne Kadar Sürede Çıkar? 
0

Ev ruhsatı, bir yapının imarının gerçekleştirilebilmesi için alınan belgedir. Bu belge İmar Kanunu doğrultusunda düzenlenmektedir.

Merak edilen bir ev ruhsatı ne kadar sürede çıkar sorusunun cevabı olarak ise başvurunun yapılmasının ardından 30 gün içerisinde başvuru sahibine ruhsat teslim edilmektedir. Tabi ki bu belgeyi alabilmek için belirli şartlar ve gerekliliklerin eksiksiz tamamlanmış olması da gerekmektedir.

Bu konudaki başlıklar

Ev Ruhsatı Almak İçin Gereken Şartlar

İnşaatın yapılacağı arsanın sahibi ve detaylı proje çizimleri, tapu senedi ile beraber kadastro müdürlüğünden alınan izinlerle belediyelere başvuru yapılmaktadır. Belediyenin vermiş olduğu imar izninin gerekliliklerinin uygun olup olmadığı kontrol edildikten sonra ruhsat sahibine 30 gün içerisinde teslim edilmektedir.

Ancak, gerekli belgelerin eksik teslim edilmesi durumunda belediyeler, eksik belgelerin tamamlanması için 15 günlük bir yasal süreç tanımaktadır. Ardından yeniden bir sürece başlanmaktadır. Bu da ev ruhsatı almak için bir zaman kaybı ortaya çıkartmaktadır.

ev ruhsatı

Ev Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ev ruhsatı almak için gerekli tüm belgelerin eksiksiz teslim edilmesi, ekstra bir zaman kaybını ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle aşağıdaki belgelerin başvuru esnasında ilgili belediyeye tam olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

  • Ruhsat talep dilekçesi
  • Arsaya ait tapunun kendisi ya da sureti
  • Eğer varsa başka mal sahiplerinin vekaletnameleri
  • Alanın krokisi
  • İmar durumu (1 yıl süreli)
  • Binanın statiğine ait yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilen jeoteknik zemin etüt raporu
  • Mimari proje, statik proje, elektrik ve sıhhi tesisat projeleri, 5 kat üstü binalarda asansör projesi, eğer merkezi sistem ısıtma ise kalorifer projelerine ait üçer adet kopya
  • İnşaat mühendisi/mühendislerinin ilgili odadan alacakları fenni mesullük taahhütnameleri ile proje müellifi sicil durum belgeleri

Yukarıdaki belgelerin tam olması halinde belediyelere ev ruhsatı almak için başvuru yapılabilmektedir.

Ev Ruhsatı Almak Neden Gereklidir?

Bir yapının kaçak duruma düşmemesi ve projenin durdurulup ceza alınmaması için belediyeden muhakkak izin alınması gerekmektedir. Aksi durumlarda İmar Kanunun maddelerinde yer alan cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Bu nedenle ev ruhsatı önemi bir yapının inşaatına başlamadan önce, henüz daha proje halindeyken alınarak yapıma başlanmalıdır.  

Bu Yazıda İlginizi Çekebilir: 2022 Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir